Presentasjonsteknikk


Ønsker du å bli bedre til å snakke for en forsamling, nå fram med et budskap? Det kan være fornuftig å tenke på dette i tre faser; Forberedelse, gjennomføring og evaluering. Videre, hva er målet: informere, bevege eller motivere eller en ønsket handling? Hvem skal du snakke til - eller med. Hvor stor grad av interaksjon eller hvorfor i det hele tatt er det akkurat du som skal snakke? Dette med mer har jeg jobbet mye med - i mange ulike sammenhenger. Alt fra for store grupper, kurs og veiledning av en til en! 


Jeg har også hatt den store gleden av å følge Marius Røed Wang og Christoffer Omberg i Oslo Business Forum siden 2016, som sparringspartner men også veileder i tale-teknikker for deres scenepresentasjoner under OBF-konferansene. 

Ønsker du å nå ut til ditt publikum og fremlegge budskapet ditt bedre?